Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Bà Rịa
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
248
Tổng hồ sơ đồng ý
56
Tổng hồ sơ từ chối
87
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)