Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Bà Rịa
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
1 LÊ THỊ LẮM Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 10/03/2013 Trả kết quả
2 THẠCH HOÀNG SANG Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 22/05/2013 Đang xử lý
3 LÊ THỊ MINH CHÂU Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 07/06/2013 Đang xử lý
4 LƯƠNG CÔNG HỌP Cấp lại bản chính giấy khai sinh 21/06/2013 Đang xử lý
5 LƯƠNG CÔNG HỌP Cấp lại bản chính giấy khai sinh 21/06/2013 Đang xử lý
6 Nguyen Tuan Anh - test egate pm1 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 20/08/2013 Đang xử lý
7 Lê Anh Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 05/11/2013 Đang xử lý
8 BÙI THỊ HOA Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 11/11/2013 Đang xử lý
9 Đỗ Văn Hòa Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 20/11/2013 Đang xử lý
10 NGUYỄN THỊ NGỌC Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 12/12/2013 Đang xử lý