Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Bà Rịa
Cấp lại bản chính giấy khai sinh
New Page 5

Thông tin 

Lĩnh vực thống kê: 

Hộ tịch 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

UBND cấp Huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Cách thức thực hiện: 

Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện 

Thời hạn giải quyết: 

Trong ngày. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc 

Đối tượng thực hiện: 

Cá nhân 

Kết quả thực hiện: 

Bản chính giấy khai sinh 

Tình trạng áp dụng: 

Còn áp dụng 

 

Trình tự thực hiện 

Tên bước 

Mô tả bước 

Bước 1 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, mà trong địa hạt UBND cấp huyện đó đã đăng ký khai sinh trước đây Khi đến nộp hồ sơ, công dân phải xuất trình: Chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu Trong trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu chính, thì giấy tờ cần xuất trình phải là bản sao có chứng thực. Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Người có yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng hý hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết hoặc viết giấy hẹn giao cho người nộp + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ: tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định 

Bước 3 

Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn (nếu có), viết biên lai thu lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ Riêng buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00): Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND các huyện, thành phố Bà Rịa thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

 

Điều kiện thực hiện 

Nội dung 

Văn bản qui định 

Trường hợp bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ thì được cấp lại bản chính giấy khai sinh 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

 

Thành phần hồ sơ 

Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu quy định) 

Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có) 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Bản chính tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh 

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

 

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Lệ phí 

10.000 đồng 

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND về biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 

 

Căn cứ pháp lý 

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND về biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Quyết định 41/2010/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 

Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 

Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

Đã có:  63 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có