Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Bà Rịa
Đăng ký thành và lập hợp tác xã.

Trình tự thực hiện

Bước 1.  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu quy định).

+ Điều lệ hợp tác xã.

+ Số lượng xã viên hoặc danh sách thành viên của hợp tác xã, danh sách ban quản trị hoặc hội đồng quản trị, ban kiểm soát (theo mẫu quy định).

+ Biên bản thông qua hội nghị thành lập hợp tác xã.

Số lượng hồ sơ

01 (bộ).

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài Chính - Kế hoạch cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính - Kế hoạch cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Đơn đăng ký kinh doanh (mẫu HTXMĐ).

+ Danh sách xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát (mẫu HTXDS).

Lệ phí

Mức thu phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã: 30.000.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận.

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

+ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.

+ Tên biểu tượng của HTX theo quy định: con dấu, bảng hiệu, các hình thức quảng cáo, giấy tờ giao dịch phải có ký hiệu của HTX.

+ Có vốn điều lệ. Đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà chính phủ quy định phải có vốn pháp định thì vôn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định.

+ Nộp đủ lệ phí kinh doanh theo quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật HTX số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về hợp tác xã.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

+ Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ Tài Chính ban hành mức thu phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư hướng dẫn quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX.

 

Đã có:  1 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có
Các thủ tục HC cùng lĩnh vực