Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Bà Rịa
Cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; các cửa hàng ăn, các căng-tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận; trường phổ thông cơ sở; các lễ hội, hội nghị.

Thông tin 

Lĩnh vực thống kê: 

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

UBND cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Y tế cấp huyện 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Trung tâm y tế dự phòng cấp huyện 

Cách thức thực hiện: 

Trụ sở cơ quan HC 

Thời hạn giải quyết: 

Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện: 

Cá nhân và Tổ chức 

Kết quả thực hiện: 

 

Tình trạng áp dụng: 

Còn áp dụng 

 

Trình tự thực hiện 

Tên bước 

Mô tả bước 

Bước 1 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Nộp hồ sơ tại Phòng Y tế cấp huyện Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định 

Bước 3 

Thẩm định tại cơ sở + Nếu kết quả thẩm định xác nhận cơ sở đạt các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, Phòng Y tế cấp huyện sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm + Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 3 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở 

Bước 4 

Nhận kết quả tại Phòng Y tế cấp huyện Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ 

 

Điều kiện thực hiện 

Nội dung 

Văn bản qui định 

Điều kiện để cấp giấy chứng về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ y tế Về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống" 

Quyết định 41/2005/QĐ-BYT về "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 

Quyết định 41/2005/QĐ-BYT về "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định) 

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) 

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, gồm + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực xung quanh. + Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù. + Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (theo mẫu quy định). + Bản sao có chứng thực “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. + Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (Mẫu II) 

Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Mẫu 1) 

Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

 

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

50.000 đồng/1 lần cấp 

Quyết định 80/2005/QĐ-BTC về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

Khách sạn, Nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm 200.000 đồng/cơ sở; Quán ăn bình dân 50.000đ/lần/cơ sở 

Quyết định 80/2005/QĐ-BTC về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

 

Căn cứ pháp lý 

Quyết định 80/2005/QĐ-BTC về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Quyết định 41/2005/QĐ-BYT về "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Nghị định 163/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003 

Quyết định 39/2005/QĐ-BYT về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Công văn 491/YT-NV về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, quy định công tác báo cáo, sử dụng lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 2212/QĐ-UBND về 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành 

 

Đã có:  21 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có