Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Bà Rịa
Thủ tục trích lục bản đồ địa chính (sơ đồ vì trí thửa đất) cho hộ gia đình, cá nhân
Thủ tục trích lục bản đồ địa chính (sơ đồ vì trí thửa đất) cho hộ gia đình, cá nhân
Đã có:  23 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có