Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Bà Rịa
Thủ tục tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình.

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; Mẫu số 02 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chínhphủ

- Chứng nhận cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”, chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
- Biên bản xét khen thưởng.

Đã có:  0 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm:
  • Mẫu số bao cao thanh tich nghi đinh 91-2017 chinh phu