Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Bà Rịa
Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy.

- Trình tự thực hiện:

Cơ sở dịch vụ Photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với UBND cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBNMD cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

+ Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy( mẫu số 16- phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/BTTTT ngày 6/3/2015)

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức;

+ Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí: chưa quy định

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy( mẫu số 16- phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Đã có:  0 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có